KONTAKT STRANA


 

Unija diskografa Srbije

Masarikova 5, XIX sprat,

poštanski fah 261, Palata Beograd,

11000 Beograd Srbija

 

Radno vreme: 8-16h, ponedeljak-petak

e-mail: info@uds.rs

 

Generalni sekretar UDS / Ovlašćeno lice :

Rodoljub Stojanović

 

PIB: 107187406
Matični broj: 28056001
Tekući račun: Banca Intesa 160-358589-39
E-mail: rodoljub.stojanovic@uds.rs

 

Koordinator za pravne poslove:
Nikola Vilotić
email: nikola.vilotic@uds.rs

 

Koordinator za medjunarodnu saradnju:
Aleksandar Radisavljevic
email: alex.r@uds.rs

 

Portparol UDS:
Aleksandar Jovanović

mobilni telefon: 063/215-143

email:aleksandar.jovanovic@uds.rs