GENERALNI SEKRETAR UNIJE


U skladu sa članom 17. Statuta Unije diskografa Srbije, generalni sekretar zastupa Uniju u pravnom prometu.

Odlukom Upravnog odbora Unije od 11.09.2012. godine za generalnog sekretara izabran je Rodoljub Stojanović , vlasnik i direktor privrednog društva Multimedia music i čovek sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti diskografije, saradnje sa domaćim i stranim diskografskim kućama, saradnje sa International Federation of the Phonographic Industry - IFPI, sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava (Sokoj, OFPS).