DOWNLOAD STRANA


Zakon o optičkim diskovima

Eksterni link - Zakon o optičkim diskovima "Sl. glasnik RS", br. 52/2011
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci

Eksterni link - Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci, o sadržini zahteva i dokazima kojima se potvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licence, o izgledu i sadržini licence i sadržini i načinu vođenja evidencije optičkih diskova.
Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti proizvođača fonograma od neovlašćenog umnožavanja njihovih fonograma

Eksterni link
Zakon o javnom informisanju i medijima

PDF Dokument
Zakon o javnim medijskim servisima

PDF Dokument
Zakon o elektronskim medijima

PDF Dokument
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, 2012.godina

PDF Dokument
Zakon o udruzenjima

PDF Dokument
Zakon o autorskom i srodnim pravima (prečišćen tekst)

PDF Dokument
Zakon o optičkim diskovima

PDF Dokument
Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine

PDF Dokument
Krivični zakonik

PDF Dokument
Rimska konvencija o zaštiti umetnika izvođača,proizvođača fonograma i ustanova za radiodifuziju

PDF Dokument
Wipo ugovor o interpretacijama i fonogramima

PDF Dokument
Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od neovlašćenog umnožavanja njihovih fonograma

PDF Dokument
Svetska konvencija o autorskom pravu

PDF Dokument
Wipo ugovor o autorskom pravu

PDF Dokument